Giả dụ ta không iu nhau

by windboi

author : Chick khìn

Giả dụ ta không iu nhau
Ừ. Thì em vẫn sống
Đường hoàng
Và cô độc
Có những nỗi trở trăn
Sinh ra
Không biến mất
Có những điều vu vơ
Không nói
Lại sinh thành

Giả dụ ta không iu nhau
Ừ. Thì em vẫn bước
Có những niềm tin
Vẫy tay phía trước
Có những nụ cười
Chấp chới sau lưng
Có em
Và không anh
Có riêng
Và không cặp

Giả dụ ta không iu nhau
Ừ. Thì em vẫn thế
Ung dung
Và ngạo nghễ
Cười đời 2 mảng trắng-đen
Xoay viết thật nhanh
Gạch chéo tị hiềm
Và tiếp tục
Với động từ “tiếp tục”

Giả dụ ta không iu nhau
Ừ. Chẳng ai đi giả dụ
Điều chưa ngã ngũ
Chẳng ai giả dụ anh
Rồi giả dụ em

Giả dụ phải đặt tên
Cho con đường trước mắt
Khi hai người không quen mà gặp
Khi không cần giả dụ cũng yêu nhau
Mình sẽ đặt sao??? ^^

Advertisements