TEst !!!!!!!!!!!!!!!

by windboi

Trả lời nhá, suy nghĩ trong 3 giây…Nhớ cho lý do…
1. Níu pạn có thể làm 1 nghề nào đó trong 1 ngày, pạn sẽ làm ji?
2. Níu pạn sáng tạo ra thứ ji đó đã từng có trong lịch sử, pạn sẽ chế ra cái ji?
3. Níu pạn có thể đến bất kỳ 1 nơi nào đó trên thế giới, tất cả chi fi1 đều dc chi trả, pạn tới đâu?
4. Níu pạn có thể làm cho 1 thứ ko dc phát minh ra, đó sẽ là cái ji?
5. Níu p có thể làm việc cho 1 ng trên thế giới, pạn sẽ làm việc cho ai?
6. Níu p có thể nói 1 câu với bác thủ tịch nc, p sẽ nói ji?
7. Níu p đang là dng kim vô địch thế giới 1 môn thể thao ji đó, p sẽ chọn môn ji?
8. Níu p dc lưu danh thiên cổ thì p mún ng ta nhớ tới mình về điều ji?
9. Níu p ở trên hoang đảo với 1 ng nổi tiếng, còn sống hay đã khuất, p sẽ ở với ng nào?
10. Níu p đóng vai trong 1 bộ phim (film có thiệt nhá, ko fa3i film p làm ra đâu), thì p mún đóng vai ji?
11. Níu p mún trao phần thng cho 1 ng nào đó p wen, đó sẽ là ai & vì chiện ji?
12. Níu p là 1 cái máy, p sẽ là máy ji?
13. Níu p tặng wa2 cho 1 ng – bất chấp giá cả nhá – p sẽ tặng ai & món ji?
14. Níu p phải bỏ 1 h, mỗi ngày, p sẽ bỏ h nào?
15. Níu p có quyền điều hành 1 công ty hoặc tổ chức nào đó trên thế giới, đó sẽ là cty nào?

———————————————————————————————————–
1. Níu pạn có thể làm 1 nghề nào đó trong 1 ngày, pạn sẽ làm ji?
LÀM TRONG 1 NGày À, vậy làm Siêu trộm đi !!! thik cảm giác bị truy đuổi :)) hay làm trùm xã hội đen đi oánh lộn cũng được 😐
2. Níu pạn sáng tạo ra thứ ji đó đã từng có trong lịch sử, pạn sẽ chế ra cái ji?
MÁY TÍNH 😐
3. Níu pạn có thể đến bất kỳ 1 nơi nào đó trên thế giới, tất cả chi fi1 đều dc chi trả, pạn tới đâu? Seoul
4. Níu pạn có thể làm cho 1 thứ ko dc phát minh ra, đó sẽ là cái ji?
MA TÚY
5. Níu p có thể làm việc cho 1 ng trên thế giới, pạn sẽ làm việc cho ai?
Bill Gates 😐
6. Níu p có thể nói 1 câu với bác thủ tịch nc, p sẽ nói ji?
Bác ơi 😐 cháu đói bụng , đi ăn mì gõ 😐
7. Níu p đang là dng kim vô địch thế giới 1 môn thể thao ji đó, p sẽ chọn môn ji?
Quyền anh 😐 (chả hiểu sao )
8. Níu p dc lưu danh thiên cổ thì p mún ng ta nhớ tới mình về điều ji?
độ HOÀNH TRáNG !!
9. Níu p ở trên hoang đảo với 1 ng nổi tiếng, còn sống hay đã khuất, p sẽ ở với ng nào?
ở với ai àh ? Charlie Chaplin nhá :))
10. Níu p đóng vai trong 1 bộ phim (film có thiệt nhá, ko fa3i film p làm ra đâu), thì p mún đóng vai ji? Harry Potter
11. Níu p mún trao phần thng cho 1 ng nào đó p wen, đó sẽ là ai & vì chiện ji?
Không biết trả lời 😐 have no idea 😐
12. Níu p là 1 cái máy, p sẽ là máy ji?
MAC BOOK PRO 😐 1 sản phẩm máy tính khủng khiếp của Apple
13. Níu p tặng wa2 cho 1 ng – bất chấp giá cả nhá – p sẽ tặng ai & món ji?
tặng cho cả nhà , một cái biệt thự thật to, sống cho đã
14. Níu p phải bỏ 1 h, mỗi ngày, p sẽ bỏ h nào?
ồ 😐 khó quá 😐 thiếu giờ mà còn phải bỏ, anyway vậy thì bỏ đi 12h trưa nhá
15. Níu p có quyền điều hành 1 công ty hoặc tổ chức nào đó trên thế giới, đó sẽ là cty nào?
Chọn nhá, tổ chức NATO , mình sẽ giải tán nó trong vòng 1 giờ

<– trả lời ko suy nghĩ 😐

Advertisements