tam tra.ng ti’ na`o

by windboi

tính post cái này vào entry trước nhưng bị lỗi code T___T

Cô gái đến từ hôm qua

enjoy ….

Advertisements