BEATBOX – SEXYBACK – amzin’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

by windboi

phải xem
ko xem là hối hận
tất cả âm thanh trong clip này là beatbox tức toàn bộ đều được tạo ra từ miệng
ko hề có nhạc cụ !!

Advertisements