a song for…

by windboi

Bài này đáng lẽ post ở entry dưới cho vợ nghe luôn
mà không post được nên đành để ở trên
vợ nghe nhá
chồng hót tặng vợ

Advertisements