Dở hơi thật …

by windboi

Muốn viết lắm
nhưng ko có cảm xúc gì hết
tự nhiên thấy chai lì ghê
chắc tại nằm nhà hoài nên thế…
cũng chả vẽ vời đc gì ….

Advertisements