– [1] – random +

by windboi


Từng bước một

Cuộc sống như một cái thang. Muốn tiến lên thì bậc bạn đang đứng phải vững vàng dù cho đó là công việc, quan hệ,tiền bạc hay bất cứ cái gì khác. Một khi đã vững chải trên một bậc, bạn có thể bước lên bậc tiếp theo. Mỗi người bước đi theo mỗi cách khác nhau :

“Tôi ghét bậc thang này – tôi muốn được ở trên bậc khác”. Đó là khi bạn cứ bị dính chặt vào bậc đó.

“Tôi muốn đi trên thang của người khác ”. Đó gọi là sự ghen tỵ .

“Mẹ kiếp cái thang này. Tôi phải nhảy xuống thôi”. Đó gọi là tự tử .

Bất cứ khi nào mắc lại trên một bậc,chúng ta phải tự hỏi : “Mình đã lơ là chuyện gì nhỉ ? ” …

Page 19 – 20 | Follow your heart – Andrew Matthews | The Young Publishers

thế àh … chà … vậy mình đang lơ là chuyện ji thế nhỉ ?

Advertisements