hờ hờ , đúng rồi …

by windboi

Cứ nghĩ là mình không quên được

nhưng không phải

không phải không quên được

..

là không muốn quên thôi

nhưng không hiểu

nhận ra thế này rồi

… thì có quên được ko

. tự nhiên thấy rối một cục T___T

cũng lâu lắm rồi mới có lại cảm giác đấy …

chả hay ho gì !

Dù sao

mình cũng sẽ dành một ít thời gian cho nó

trước khi …

trước khi cho nó tan biến

Một ngày, hai ngày…

cũng chả vui vẻ gì

Nhưng thôi …

Tan đi

còn tao sẽ giữ lại ngày hôm qua

….

got things to do …

cant put up with ’em anymore …

Advertisements