lặng lẽ

by windboi

bản Để Dành của Thùy Chi vang trong lặng lẽ
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn trải nhẹ
Cọ
chì
giấy
ngổn ngang
Những mảng màu theo đường cọ vệt dài
Như vết cắt trên mặt giấy

chỉ viết thế thôi …

Advertisements