11h15 pm

by windboi

Bạn là người xuất sắc khi bạn quan tâm nhiều hơn những gì người ta cho là thông minh, liều lĩnh nhiều hơn những gì người ta cho là an toàn, mơ mộng nhiều hơn những gì người ta cho là thực tế, và mong đợi nhiều hơn những gì người ta cho là khả thi.
— Khuyết danh

[translated by Trúc Chi]

Advertisements