by windboi

khi nghe những từ như thế

tim tui chùng xuống

đập mạnh hơn

đầu tui trống rỗng

tất cả chỉ còn lại tiếng ù ù bên tai

Nỗi buồn này khó chịu quá

Advertisements