1/4/2011 – Cứ như một lời nói dối

by windboi

Mắt đã đỏ rát và khô queo;

Gió đã ngừng,

Lời cũng đã nói hết,

Từ đêm nay chỉ còn lại một người hát rong lang thang ~

 

Advertisements