!

by windboi

Đúng là càng vẽ tới càng thấy nhiều vấn đề. Thỉnh thoảng lại thấy rùng mình sợ vl mình vẽ không kịp, và cả không đẹp như mình tưởng tượng nữa !

Nhưng rồi thì saooo !!!!
Mẹ kiếp mình nhất định phải làm được !!!!!!!!!

Advertisements