by windboi

Chỉ như là gió thoảng qua.

hiểu gì ? chẳng hiểu cái quái gì hết.

ngay cả khi biết đời vốn thế

nỗi chán nản và mệt mỏi vẫn chờ đợi.

đổ rào xuống như cơn mưa ngoài cửa.

đi hết đi cho rồi,

dẹp hết đi cho rồi

ngồi nghĩ thật ra cũng chỉ là cơn gió.

Khi trời lặng, chẳng ai biết đã từng có nó đi qua.

Advertisements