by windboi

lần đầu tiên 😐 tui không còn biết nói gì nữa

giải thích hay không cũng thế thôi

tại vốn dĩ đã không thế

thôi thì tùy ~

Advertisements