by windboi

“….. trên tường tiểu học em tôi có chữ đù má…tôi mà xoá thì thằng cha giám thị nào đi ngang qua sẽ nghĩ tôi viết, rồi từ phòng hiệu trưởng xuống cũng có chữ đù má…bạn không bao giờ tưởng tượng là có thể xoá được hết các chữ đù má…một ngày nào đó tôi chết, cạnh ngôi mộ, trên tấm bia có khắc tên tôi, và ở dưới ghi chữ đù má ….” – Bắt trẻ đồng xanh

Advertisements