Không có chi

by windboi

Tôi nghe những lời lạnh lùng như thế.

Nhưng ánh mắt tôi vẫn không thay đổi,

Chỉ có một ánh mắt chán nản và mệt mỏi

chạy dọc bờ tường.

Tôi cũng chẳng nhìn vào đâu cả.

Tôi biết

Tôi không biết

Tôi ghét

Tôi không ghét

Tôi hiểu mà tôi cũng không hiểu nữa

Nhưng bây giờ đầu tôi đơn giản chỉ là

trống rỗng ~

 

Advertisements