by windboi

Vẫn còn nghe thấy như thế. Kì quá kì quá.
Hehe
Điên thế

Advertisements