by windboi

cuộc đời này thật là kỳ lạ

suy nghĩ của tôi cũng kỳ lạ

bạn bè tôi cũng kỳ lạ

tất cả đều trở nên kỳ lạ mỗi khi nó cần bình thường.

đôi khi thú vị, đôi khi thật rắc rối

Advertisements