by windboi

tại sao lại cứng đầu như thế ?
tại sao lại cứ phải bướng lên như thế ?

tôi ghét lắm

tại tôi sao ?

hẳn là vậy rồi

Advertisements